Kontakt

IKOL SYSTEM SP. Z O.O.

ul. Globusowa 5
02-436 Warszawa

TELEFON

Infolinia: (22) 196 54

Sekretariat: (22) 868 18 36
email:bok@lojack.pl

Informacje o firmie:

KRS: 0000806676
XIV Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy

NIP: 5222623690
REGON: 017372518

Kapitał zakładowy:
1.250.000 zł (w całości opłacony)