Prasa

System ten wprowadzony został po raz pierwszy przez firmę LoJack Corporation w 1986 roku w stanie Massachusetts (USA). Stan ten wybrano nie­przypadkowo. Najwyższy wskaźnik kradzieży samochodów był prawdziwym wyzwaniem dla twórców systemu i próbą jego efektywności. Rezulta­ty były widoczne już w pierwszym roku po wprowadzeniu systemu. Nie tylko zmniejszył się wskaźnik kradzieży, ale dużo bezpieczniej można było chodzić po ulicach. W 1992 roku ilość rocznie kradzionych samochodów w stolicy tego stanu - Bostonie zmniejszyła... Czytaj więcej »
Specjaliści zajmujący się montażem alarmów są zdania, ze najwyższy stopień zabezpieczenia dają instalacje ze zmiennym kodem, które uniemożliwiają rozkodowanie systemu. Według danych KGP, w ubiegłym roku zginęło w Polsce 63,6 tyś. samocho­dów osobowych, odzyskano 35 tyś. Autoalarm w samochodzie służbowym Mówi się, że jedynie kilka spośród skradzionych aut nie miało alarmu. Nieoficjalnie wiadomo że pojazdy oklejone folią, w mniejszym stopniu interesują złodziei niż anonimowe. Taki samochód jest znaczny, kiedy jeszcze... Czytaj więcej »
PZU zakwalifikowało LoJacka do grupy „systemów specjalnych wśród urządzeń zabezpieczających pojazdy samochodowe przed kradzieżą. Właściciele pojazdów, w któ­rych zamontowano LoJacka, mogą ubiegać się o zniżkę w części ubezpieczenia KR w wysokości nawet do 46% ! System LoJack składa się z dwóch elementów: miniaturowego modułu i komputerów śledzących. Moduł ukryty jest w samochodzie. Dokładnego miejsca montażu nie zna na­wet właściciel samochodu. Podczas normalnej eksploatacji samochodu moduł nie nadaje żadnych sygnałów... Czytaj więcej »
LoJack - zabezpieczenie prawie doskonałe Kradzieże samochodów stały się sprawę pow­szechną i dotkliwa. Na­wet najlepiej zabezpie­czony samochód można ukraść, a ze skuteczno­ścią odnalezienia ta­kiego skradzionego po­jazdu, jak wiadomo, różnie bywa. Cieszy więc zakrojona na sze­roką skalę od początku bieżącego roku akcja policyjna pod kryptoni­mem 17x5. W 16 województwach i w War­szawie prowadzone są wzmo­żone działania policji mające na ce­lu bezpieczeństwo obywateli i zabezpieczenie samochodów przed kradzieżą. Firmą,... Czytaj więcej »
Na polskim rynku od po­nad roku dostępny jest system poszukiwania skra­dzionych pojazdów LoJack. Stanowi on sporą konkurencję dla systemów nawigacji sa­telitarnej czy telefonii komór­kowej, które również pozwa­lają zlokalizować skradzione pojazdy. Kradzieże samochodów stały się praktycznie tak powszechne jak same samochody. Niestety jesz­cze nikt nie stworzył doskonałe­go zabezpieczenia, które uchro­ni samochód przed zniknięciem. Jednak skradziony pojazd moż­na odnaleźć. Prawie od dwóch lat działa w Polsce firma LoJack... Czytaj więcej »
samochody Nie znikają bez śladu Ponad 2 tys. właścicieli aut korzysta z systemu lokalizacji i odzyskiwa­nia skradzionych aut LoJack, jedne­go z pierwszych uruchomionych w Polsce. Spółka, która jest jego ope­ratorem, poinformowała, że jak dotychczas dzięki systemowi złodzie­jom odebranych zostało 35 samo­chodów. Oprócz już działających za­powiedziane zostało wprowadzenie kolejnych systemów. Po 2,5 roku, jakie minęło od mo­mentu uruchomienia w kraju na zasadach handlowych pierwszych systemów satelitarnego lub radio­wego... Czytaj więcej »
Kradzieże samochodów stały się dziś dotkliwą plagą społeczną. Policja, mimo podejmowania różnych działań, nie jest w stanie się te­mu przeciwstawić, o czym świadczy rosnąca z roku na rok liczba kradzionych aut i bardzo niska wykrywalność tego typu przestępstw. Codziennie pojawiają się nowe pomysły, jak najskuteczniej walczyć z rozprzestrzeniającym się złodziejskim procederem. Od wielu lat także producenci zabezpieczeń samochodowych prześcigają się w wymyślaniu skomplikowanych alarmów i blokad. Wiele z nich jednak,... Czytaj więcej »
Od ponad roku w Polsce działa system śledzenia pojazdów LoJack. Niektórzy mylą go z GPS-em, który zdążył już na swój sposób zadomowić się w kraju. LoJack i GPS to nie to samo. GPS zadziała, gdy nasz pojazd prze­mieści się nawet na niewielki dystans bez naszej wiedzy. Spowoduje to włączenie namierzania przez stację monitorującą. Trasa pokonywana przez auto jest reje­strowana. Jeśli nasze auto zostanie zapakowane do ekranowanego kontenera, system śledzenia poda jego ostatnią pozycję. Zresztą nawet z ekranowanej paki jakieś... Czytaj więcej »
Firma LoJack Polska znana jest z Systemu Lokalizacji i Odzyskiwania Skradzionych Pojazdów wprowadzonego po­nad rok temu. Można już zatem ocenić jego skuteczność. Przypomnijmy: w samocho­dzie montowany jest miniaturo­wy nadajnik, który po zgłoszeniu kradzieży po­jazdu rozpoczyna wy­syłanie sygnału radio­wego. Jest on odbierany przez specjalne urządze­nia wskazujące jednocze­śnie odległość i kierunek, z którego sygnał dociera. W takie nadajniki do końca 2000 roku wypo­sażonych zostało ponad 2 tys. samochodów. 31 z nich... Czytaj więcej »
Kradzieże samochodów zdarzają się coraz częściej. Z pomocą w poszukiwaniu skradzionych aut śpieszy firma LoJack, wprowadzając na rynek radiowy system lokalizacji pojazdów. Od tradycyjnych systemów zabezpieczających różni się on wysoką odpornością na zakłócenia i zagłuszanie sygnału, dzięki czemu można zlokalizować nawet auto ukryte w tunelu, garażu czy kontenerze. Poza tym jest kilkakrotnie tańszy od systemów satelitarnych. Podczas normalnej eksploatacji system LoJack pozostaje w uśpieniu; dopiero w momencie zgłoszenia... Czytaj więcej »

Strony