« Powrót do poprzedniej strony

JAKIE KARY ZA KRADZIEŻ SAMOCHODU – PRAWO KARNE

kary za kradzież samochodu

Ukradli Ci samochód i zastanawiasz się jaka kara czeka złodzieja? Ile czasu spędzi w areszcie policyjnym, a za co dostanie 10 lat? Z poniższego artykułu dowiecie się, jakie są różnice w karach i kiedy można mówić o kradzieży. Sprawdź przydatne informacje i bądź na bieżąco w ważnych sprawach. 

 

Za kradzież samochodu w Polsce, zgodnie z Kodeksem karnym przewidziane są kary. W zależności od stopnia popełnionego przestępstwa, kara może być łagodna lub surowa. Pozbawienie wolności, kara ograniczenia wolności – zobacz czym się różnią i kiedy Sąd decyduje o danej karze. Sprawdź co czeka złodzieja Twojego samochodu, jeśli zostanie złapany i doprowadzony do odpowiedzialności.

 

Kara za kradzież

Art. 278 interpretuje najczęstsze przestępstwo, jakim jest kradzież, czyli przywłaszczenie sobie cudzej własności, do której nie mamy żadnego prawa. Kiedy sprawca kradnie, robi to umyślnie, bo przywłaszcza sobie cudzą rzecz, czyli taką, która nie jest jego, tylko przynależy do innej osoby.

przykład: policja zatrzymała 6 osób, które ukradły Renault Clio w Zielonej Górze. Skradziony pojazd ukryli w stodole, a dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty paserstwa, za co grozi taka sama kara jak za kradzież, czyli od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. 

Biorąc pod uwagę Art. 119 warto wiedzieć, że kradzież przedmiotów o wartości niższej niż 500 zł nie jest przestępstwem, a jedynie wykroczeniem. Czyli przestępstwo kradzieży musi mieć określoną wartość majątkową. Wykroczenie jest o wiele mniej surową kawą niż przestępstwo kradzieży. Dlatego ten kto kradnie cudzą własność o wartości mniejszej niż 500 zł podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. Kara aresztu trwa najkrócej 5, a najdłużej 30 dni, kara ograniczenia wolności polega na wykonywaniu nieodpłatnej i kontrolowanej pracy na cele społeczne, kara grzywny to 5000 zł.

Kara za kradzież z włamaniem

Art. 279 reguluje Art. 278, ponieważ kiedy dochodzi do kradzieży z włamaniem, to należy się odnieść do wcześniejszego artykułu, żeby odpowiednio zinterpretować czyn, bo różnice w karze są znaczące. Za kradzież można zostać skazanym od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności, a za kradzież z włamaniem do 10 lat pozbawienia wolności. Żeby mówić o włamaniu, trzeba mieć na uwadze, że sprawca przywłaszcza sobie mienie i do tego niszczy mechaniczne zabezpieczenia, czyli np. sprawca zbija szybę w samochodzie, żeby ukraść drogi sprzęt audio.

przykład: Policjanci zatrzymali 25-latka, który ukradł samochód z parkingu. Do kradzieży wykorzystał lawetę i usłyszał zarzut za kradzież z włamaniem. Sąd podjął decyzję o tymczasowym 3-miesięcznym areszcie, a za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Kara ograniczenia wolności czyli Art. 34 kodeksu karnego

Kara ograniczenia wolności jest karą wolnościową i zgodnie z kodeksem karnym sąd decyduje jaki wariant kary czeka sprawcę. Może to być praca społeczna lub potrącenie z wynagrodzenia w stosunku miesięcznym i przeznaczenie na cel społeczny, co wskaże Sąd. Obowiązek nieodpłatnej pracy społecznej, skazany wykonuje w wymiarze od 20-40 godzin miesięcznie, a potrącenie z wynagrodzenia za pracę wynosi od 10% do 25% miesięcznie i jest przeznaczane również na cel społeczny. Kara ograniczenia wolności niesie za sobą dodatkowe obowiązki dla skazanego. Nie może on zmieniać miejsca stałego pobytu, powinien przeprosić pokrzywdzonej osoby lub może mieć zakaz zbliżania się do niej.

Przesłuchanie podejrzanego - jak to się odbywa

Pierwsze przesłuchanie podejrzanego odbywa się na policji. Na tym etapie podejrzany zostaje poinformowany o przedstawionych mu zarzutach, czyli o jaki czyn się go podejrzewa. Cała treść przesłuchania zapisywana jest w protokole, który podejrzany musi na koniec przesłuchania podpisać, aby potwierdzić zgodność treści ze składanymi wyjaśnieniami. 

Co zyskujesz dzięki LoJack?

Kradzież samochodu jest przestępstwem, za który sprawca odpowie, pod warunkiem, że zostanie doprowadzony do odpowiedzialności. Niestety złodziejowi często udaje się uciec. Pozostając na wolności bezkarnie dokonuje kolejnych kradzieży, które uchodzą mu na sucho. Wyposażając samochód w moduł LoJack, masz pewność, że pojazd zostanie zlokalizowany i odzyskany. Co więcej, w akcji poszukiwawczej uczestniczy również policja, dlatego sprawca zdarzenia jest od razu zatrzymany. LoJack to 95% skuteczności i 45 tys. zatrzymanych przestępców. Po więcej szczegółów zadzwoń do nas Infolinia 22 196 54 lub napisz tutaj

 

Kary za kradzież regulują m.in poniższe artykuły 

Art. 278. §1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od  3 miesięcy do 5 lat.

Art. 279. §1. Kto kradnie z włamaniem podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Art. 119. §1. Kodeksu wykroczeń. Kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny

Art. 34. §1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 2 lata; wymierza si ją w miesiącach i latach​.

 

źródło: karne.pl, sprawy-karne.biz.pl, prawo.sejm.gov.pl, ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, policja.pl