« Powrót do poprzedniej strony

Co warto wiedzieć o częstotliwościach radiowych

Masz radiowy

Jak uzyskać "swoją" częstotliwość radiową? Kiedy częstotliwość radiowa może być jednakowa na terenie kilku krajów? Czy wszystkie systemy radiowe da się zagłuszyć? Na wszystkie te pytania odpowiedź znajduje się w dzisiejszym artykule. Zapraszamy do lektury!

Kiedy firmy mogą „zaklepać” częstotliwości radiowe

Aby móc korzystać z częstotliwości fal radiowych na terytorium Polski, należy uzyskać pozwolenie radiowe, które jest niezbędne do używania niektórych urządzeń radiowych. Pozwolenie wydawane jest przez prezesa UKE (Urzędu Komunikacji Elektronicznej), na pisemny wniosek składany przez osobę zainteresowaną korzystaniem z częstotliwości fal radiowych.

Przeznaczenie częstotliwości lub  jej zakresów oraz ich użytkowanie zostało określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127), a sposób wykorzystania zakresów częstotliwości w Planach zagospodarowania częstotliwości.

Obsługa urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego, używanego w radiokomunikacji wymaga posiadania świadectwa operatora urządzeń radiowych. Tego typu świadectwo wydaje prezes UKE. Aby je uzyskać, należy uzyskać pozytywny wynik egzaminu z wiadomości i umiejętności osoby ubiegającej się o świadectwo operatora urządzeń radiowych oraz po udokumentowaniu przez nią wymaganej praktyki.

W praktyce oznacza to, że liczba firm korzystających z zarezerwowanych częstotliwości musi być ograniczona. Częstotliwość jest jak własność – jeżeli została zarezerwowana i zarejestrowana, to nikt oprócz posiadacza nie ma najmniejszego prawa jej używać. Dlatego też wszelkie naruszenia tych „prywatnych” fal radiowych są ścigane i surowo karane.

System lokalizacji i odzyskiwania pojazdów po kradzieży LoJack w każdym z 40 krajów, w których funkcjonuje, ma właśnie takie wyłączne prawo do stosowania tych zarezerwowanych częstotliwości. Co więcej – częstotliwości te są ujednolicone na terenie wszystkich krajów europejskich, w których funkcjonuje LoJack.

Umowy międzynarodowe

W przypadku chęci uzyskania jednolitej częstotliwości radiowej na terenie państwa i za granicą, podpisywane są odpowiednie umowy międzynarodowe, dzięki którym osoba zainteresowana uzyskuje swoją częstotliwość radiową,  jednakową na terenie wszystkich państw, które podpisały umowę.

Użytkownik danej częstotliwości w Polsce nie będzie mógł korzystać z takiej samej częstotliwości za granicą, jeśli nie zostanie podpisana umowa, ponieważ w innym kraju z tej częstotliwości może korzystać ktoś inny.

Rezerwacja częstotliwości

Rezerwacja częstotliwości, zgodnie z polskim prawem telekomunikacyjnym, jest uprawnieniem do dysponowania określoną częstotliwością lub jej zakresami. Rezerwacja częstotliwości jest  możliwa jeśli:

 • częstotliwość jest dostępna,
 • została przeznaczona w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości dla wnioskowanej służby radiokomunikacyjnej oraz plan zagospodarowania częstotliwości przewiduje jej zagospodarowanie zgodnie z wnioskiem;
 • została uzgodniona międzynarodowo w zakresie i formie określonej w międzynarodowych przepisach radiokomunikacyjnych lub umowach międzynarodowych,
 • jest zgodna z przeznaczeniem częstotliwości w ramach Unii Europejskiej,
 • nie koliduje z innymi częstotliwościami (np. wykorzystywanymi przez służby mundurowe),
 • nie będzie wykorzystana nieefektywnie.

W praktyce nie jest łatwo o zarezerwowanie nowej częstotliwości. Widać to wyraźnie na przykładzie nadawców radiowych – stacji ogólnopolskich jest jedynie siedem (oprócz stacji państwowych: Radio Zet, RMF FM oraz Radio Maryja).

Urząd Komunikacji Elektronicznej

UKE, czyli Urząd Komunikacji Elektronicznej to urząd administracji rządowej, który jest organem regulującym w dziedzinie rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych.
UKE zajmuje się, m.in.:

 • regulacją, analizą i kontrolą rynku telekomunikacyjnego,
 • regulacją i kontrolą widma częstotliwości,
 • regulacją numeracji telefonicznej,
 • regulacją i kontrolą z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej,
 • regulacją, analizą i kontrolą rynku pocztowego.

Oprócz tego UKE przejął  niektóre kompetencje Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dotyczące częstotliwości radia oraz telewizji.

Zagłuszanie

Zagłuszanie fal radiowych ma na celu utrudnienie lub uniemożliwienie odbioru sygnału radiowego nadawanego na danej częstotliwości. Zagłuszanie może uniemożliwić pracę urządzeń sterowanych falami radiowymi, czy też zablokować przepływ informacji przekazywanych z wykorzystaniem fal radiowych.
Do zagłuszania najczęściej używa się sygnałów radiowych na tej samej częstotliwości i przy użyciu tej samej modulacji, na której działa zagłuszany obiekt. Są jednak systemy radiowe, które działają na utajonej częstotliwości i próba ich zagłuszania zostaje od razu wykryta (np. system radiowy LoJack).

W przypadku urządzeń radiowych zagłuszarki GSM i GPS są zupełnie bezradne, ponieważ działają one tylko na urządzenia GPS i GSM. 

 

 

źródła: www.uke.gov.pl, Art. 112, 143, 144,  145, 146, 208 ustawy z dnia 16 lipca 2004.